blimedlem

Medlemsskap

Slik blir du en del av De Gule

Alle aktive spillere i Bærum Sportsklubb må være medlem av klubben. 

Medlemsskap koster 500,- årlig

Ikke aktive medlemmer betaler 400,- 

Innmelding gjør du ved å sende kontaktopplysninger til: info@baerumsk.no

Merk e-posten med "Innmelding"

Medlemmer som har betalt kontingent, er også stemmeberettiget ved klubbens årsmøte. 

Priser for de forskjellige lagene finner du her: Medlemsavgift og kontingent