Presse

Nyttig info til pressen

Vi ønsker alle interesserte mediehus velkommen til AJ Arena. 

Akkreditering søker du om til dag@baerumsk.no - 90732049

Husk å oppgi: 
 

  • Hvilket mediehus du representerer
  • Om du er skriftlig presse, fotograf eller videojournalist
  • Om du har behov for plass i tv-tårnet

Alle journalister som skal dekke Bærum Sportsklubbs kamper ikles vester, dette gjelder spesielt fotografer som skal ta bilder på indre bane. 

Du er velkommen til å benytte deg av internett i klubbhuset før og etter kampen er slutt. 

Velkommen til AJ Arena!